*ေတာင္႔တ၍မရေကာင္းေသာအရာငါးမ်ဳိး*

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေလာက၌မည္သူမဆို ေတာင္႔တ၍မရေကာင္းေသာ အရာငါးမ်ဳိးတို႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
ရဟန္းတို႔ သမဏျဖစ္ေစ ျဗဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို
၁။ အိုတတ္ေသာသေဘာတရားသည္ “မအိုပါေစလင္႕” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
၂။ နာတတ္ေသာသေဘာတရားသည္ “မနာဖ်ားေစလင္႔” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
၃။ ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မေသပါေစလင္႕” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
၄။ ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မကုန္ဆံုးပါေစလင္႔” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
၅။ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မပ်က္စီးပါေစလင္႔”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ေတာင္႔တ၍မရေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္ေပသည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
(အဂုၤတၱိရ္၊ ပၪၥက၊ ဌာနသုတ္)
အားလံုးေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 6 other followers

  • %d bloggers like this: