၀င္းဒိုးWindow Vista ထည့္သြင္းနည္း ( Installation Window Vista )

ေစာလင္းနက္စ္

Window Vista ထည့္သြင္းနည္းကို က်ေနာ္ လင့္နဲ႔ေပးလိုက္ေတာ့မယ္။ ေအာက္ပါလင့္ကိုသြားျပီးWindow Vistaထည့္
သြင္းပံုနည္းလမ္းေတြကို ဓာတ္ပံုနဲ႔တစ္ကြျပည့္ျပည့္စံုစံုတင္ျပထားပါတယ္။

တစ္ျခား၀င္းဒိုးမ်ားအေၾကာင္းကိုလဲ အဲဒီဆိုက္မွာပဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္က Window Vista
HomePremium ကို အသံုးျပဳတယ္ဆိုေတာ့ ဒီဗားရွင္းအတြက္ပဲတင္ေပးလိုက္တယ္။ အျခားဗားရွင္းအတြက္လဲ အားလံုး
ေလ့လာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 6 other followers

  • %d bloggers like this: